Welkom, wolkom, welcome

De Flambou is de meertalige basisschool van het levendige dorp Oosterbierum. Zo’n 45 kinderen uit het dorp en het buitengebied komen hier spelen en leren. In onze kleine dorpsgemeenschap houden we er van samen dingen te ondernemen. We zoeken hierbij regelmatig de verbinding met het dorp. U kunt hierbij onder andere denken aan de samenwerking met de Kloostertuin, de kerk en dorpsbelang.

Leren is te leren

Ook op school ondernemen we samen dagelijks allerlei dingen, welke we vormgeven in de kernwaarden van onze visie 'respect, vertrouwen, betrokkenheid en verwondering' en onze missie 'samen spelen, leren en leven'. Dit vertalen we naar de praktijk in onze onderwijskundige onderlegger: Building Learning Power, BLP (Leren is te leren).

De Flambou, kleine gemeenschap in groter geheel

Wij zien onze school als een kleine gemeenschap in een groter geheel. We willen de kinderen er bewust van maken dat ieder mens uniek is, maar ook dat iedereen ook zijn steentje bij moet dragen aan een fijne school. We leren hen voor elkaar te zorgen, elkaar te respecteren en zorg te dragen voor de wereld.

Blij met verschillen

Naast geboren en getogen Oosterbierumers wonen er in ons dorp ook families met een andere culturele achtergrond en samen bezoeken zij onze school. Dit zien we als een verrijking voor onze school en ons onderwijs. We hebben ruime ervaring om kinderen met een andere moedertaal Nederlands te leren.

Een veilige school

Onze school moet een plek zijn waar ieder kind zich veilig voelt. Daar werken we actief aan, onder andere door ons preventief pestprotocol. En komt het toch een keer voor dat er gepest wordt? Dan biedt het protocol een concreet plan van 7 stappen om dit gedrag te stoppen.

Onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 16 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.

De Flambou actief op de Kloostertuin

Elke vrijdagmiddag komen Oosterbierumer schoolkinderen naar de Kloostertuin. Ze leren daar van alles over tuinieren en dieren.

“De bern, en ek hun âlde lju, witten hieltyd minder hoe’t it der op in tún oan ta giet. Hoe’t je spul plantsje moatte”, vertelt Johannes Wolbers van Kleastertún Easterbierrum. “It is folle makliker om in kropke slaad by de winkel te heljen. Mar wy fine it wol aardich dat de bern witte dat der wat gebeure moat foar’t it op tafel komt.”

De reportage is van Omroep Zilt.

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze stichting CBO Noardwest Fryslân .

Contact met de Flambou

Wilt u meer weten over onze basisschool? Loop na schooltijd gerust even binnen. Hebt u een uitgebreidere vraag? Dan vragen we u van te voren even te bellen (0518 481 263) voor een afspraak. U kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.